Thông tin cá nhân

Họ tên
Chris Woomer
Giới tính
Nam
Ngày sinh
30/10/1974
Địa chỉ
8 Khong Tu, Quan 9, Thanh Pho 700000 Ho Chí Minh Vietnam
Email
cwoomer@gmail.com
Điện thoại
0948161408

Thông tin chung

Số năm kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc hiện tại
Trưởng phòng
Bằng cấp cao nhát
Khác
Ngoại ngữ

French - Bản ngữ

English - Trung cấp

Cấp bậc mong muốn
Trưởng phòng
Nơi làm việc
TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Khác
Mức lương
Thỏa thuận

Thông tin chi tiết

Mục tiêu nghề nghiệp
Thành tích nổi bật
Kinh nghiệm làm việc
Trình độ học vấn
Kỹ năng nổi bật
Thông tin tham khảo